Український
Клуб Панкреатологів

Вісник клубу панкреатології №2 2016 р;

     На даній сторінці ви можете ознайомитися з уривками статей. 
    Звертаємо Вашу увагу, що журнал включено до Переліку наукових періодичних фахових видань МОЗ України та в наукометричними базу даних Science Index. Запрошуємо дисертантів надсилати статті для публікації.

 1. Курація пацієнтів з хронічним панкреатитом згідно з останніми українськими стандартами
  К.А. Просоленко
  Резюме статьи  Скачать статью на английском языке

 2. Панкреатичний асцит: ще одне з багатьох проявів панкреатиту
  Н.Б. Губергриц, Н.В. Бєляєва, П.Г. Фоменко
  Резюме статьи  Скачать статью на английском языке

 3. Доказова база застосування лікарських препаратів в лікуванні хронічного панкреатиту
  Резюме статьи  Скачать статью на английском языке

 4. Патоморфоз хронічного панкреатиту: нове в звичному.
  М.А. Ливзан, Е.А лялюкова
  Резюме статьи  Скачать статью на английском языке

 5. Надмірне паління пов'язане з розвитком першого епізоду гострого панкреатиту в більш молодому віці і з високим ризиком рецидиву гострого панкреатиту
  S. Munigala, D. L. Conwell, A. Gelrud, B. Agarwal
  Резюме статьи  Скачать статью на английском языке

 6. Порушення вуглеводного обміну у хворих з хронічним панкреатитом
  С. И. Исмаилов, Ф. Г. Назыров, Б. А. Азизов
  Резюме статьи  Скачать статью на английском языке

 7. Синдром функціональної диспепсії і / або хронічний гастрит?
  Я. С. Циммерман
  Резюме статьи  Скачать статью на английском языке

 8. Сучасний погляд на неалкогольний жирової хвороба печінки
  Т. О. Танрыбердиева, М. Ч. Бекнепесова, В. А. Курбанов, О. Н. Агаханова
  Резюме статьи  Скачать статью на английском языке

 9. Застосування комбінованого способу консервації печінкового трансплантата в експерименті
  А. С. Сохарев, К. А. Краснов, А. В. Будаев, О. А. Краснов, Е. Ю. Плотникова
  Резюме статьи  Скачать статью на английском языке

 10. Мікробний пейзаж кишечника і метаболічний синдром - що спільного?
  Е.Ю. Плотникова  
  Резюме статьи  Скачать статью на английском языке