Український
Клуб Панкреатологів

Хронічний абдомінальний біль «Біль при захворюваннях кишечника» - Губергріц Н.Б.

Монографія « Біль при захворюваннях кишечника » є 4-й із серії « Хронічний абдомінальний біль ». Раніше були видані монографії, присвячені панкреатичному, біліарному болю, болю при захворюваннях печінки, стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки.

Абдомінальний біль при хронічних захворюваннях тонкої і товстої кишки рідко є домінуючим симптомом в клініці. Найчастіше переважають порушення травлення, стільця. Але все ж особливості больового синдрому, його « забарвлення » принципово важливі для діагностики та диференціальної діагностики як основного захворювання, так і його ускладнень.

Монографія побудована за тим же принципом, що і попередні. Спочатку проведено аналіз варіантів патогенезу абдомінального болю і найбільш частих захворювань кишечника, що супроводжуються цими патогенетичними варіантами болю; простежено паралелі з найбільш характерними результатами інструментальних досліджень. Далі описані клінічні особливості больового синдрому як при патології кишечника взагалі, так і при окремих захворюваннях. Спеціальний розділ присвячений диференціальній діагностиці болю в мезо-, гіпогастрії і в клубових областях. Потім висвітлені загальні напрямки лікування захворювань тонкої і товстої кишки.

Окрема глава присвячена ряду практичних важливих проблем, об'єднаних в « Вибраних розділах клінічної колопроктології ». Зокрема, висвітлені аномалії кишечника, проблеми хронічних закрепів, тонко і товстокишкового дисбіозу, дивертикулеза, синдрому короткої кишки.

Як і в попередніх книгах серії « Хронічний абдомінальний біль », для опису клінічної характеристики болю використані академічний опис у вигляді цитат з робіт класичних професорів: А. Л. Гребенева, А. Я. Губергріца, А . В. Фролькіса, Я. С. Циммермана, А. І. Парфьонова.

Ця книга, як і інші з цієї серії, призначена, перш за все, практикуючим лікарям. Саме з практичної позиції висвітлені питання діагностики та лікування. Сподіваємося, що наша праця буде корисною терапевтам, гастроентерологам, сімейним лікарям, хірургам.